vấn đề thường gặp

Tôi cần phải cung cấp tài liệu nào để xác minh

Nếu ngẫu nhiên bị bắt xác minh, quý khách có thể phải cung cấp các tài liệu rõ ràng, có thể đọc được sau đây cho chúng tôi. Chúng tôi kiến nghị quý khách gửi thông tin xác minh cho chúng tôi trước, để chúng tôi có thể tiến hành giao dịch thuận lợi hơn với quý khách trong tương lai
CMND/CCCD – loại giấy tờ rõ ràng và đầy đủ với hình ảnh của quý khách và tên của quý khách, ngày sinh và thời hạn của giấy tờ.
Địa chỉ chứng minh – giấy tờ có thể chứng minh địa chỉ hiện tại của quý khách trong vòng 3 tháng. Yêu cầu này chỉ cần cung cấp tài liệu này khi không có thông tin địa chỉ trên giấy tờ chứng minh danh tính hợp lệ của quý khách hoặc khi chúng tôi đặc biệt cần tài liệu này (tùy thuộc vào hoạt động tài khoản của quý khách)
Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài khoản phụ thuộc vào cách quý khách dùng để gửi tiền hoặc rút tiền khi giao dịch với chúng tôi trước đó. Hãy tham khảo tài liệu khác được liệt kê trong mục FAQ tiếp theo để hiểu rõ hơn về những loại và chi tiết tài liệu nào mà quý khách cần cung cấp.
Nguồn tài chính hay chứng minh tài sản- đây là những tài liệu khác mà chúng tôi có thể cần, tùy thuộc vào việc sử dụng tài khoản của quý khách. Tham khảo câu hỏi thường gặp: tài liệu nào có thể được sử dụng như nguồn tài chính hoặc chứng minh tài sản.
Hãy chú ý:
Tài liệu bắt buộc rõ ràng có thể đọc được.
Tài liệu cần phải rõ ràng và đầy đủ. Không thể cắt, gấp bất kỳ phần nào của giấy tờ.
Tài liệu cần được cấp trong hạn 3 tháng gần đây hiển thị tên của quý khách, địa chỉ cư trú, chi tiết tài khoản, chi tiết giao dịch ONBET và ngày hợp lệ của giấy tờ.
Nếu thông tin thiếu hoặc không phù hợp, quý khách cũng có thể cần phải cung cấp các giấy tờ khác, chẳng hạn như giấy khai sinh, visa hay giấy phép nhập cảnh, vân vân.
Nếu quý khách có thể mang các tài liệu có ngôn ngữ khác dịch sang tiếng anh, sẽ là sự hỗ trợ to lớn cho chúng tôi.
Đối với một tài khoản điện tử không dùng giấy tờ, xin vui lòng chụp ảnh toàn màn hình, trong ảnh phải chứa thông tin tài khoản, thông tin giao dịch và thanh địa chỉ web. Ảnh chụp màn hình điện tử có thể được dùng như chứng minh quyền sở hữu tài khoản hợp lệ, chứng minh nguồn tài chính hoặc tài sản, nhưng không phải là giấy chứng nhận địa chỉ hợp lệ.
Hãy gửi hình ảnh chỉ với định dạng JPG, GIF, PNG hoặc PDF, kích thước lớn nhất mỗi tập tin là 4 MB.
Hãy dùng thiết bị có độ phân giải cao nhất để cung cấp hình ảnh
Nếu không có scan, quý khách có thể dùng máy ảnh kỹ thuật số hoặc điện thoại thông minh để chụp ảnh.
Sau khi đăng nhập vào tài khoản, hãy trực tiếp tải lên tập tin của quý khách lêm “trang xác minh dữ liệu. Ngoài ra, quý khách cũng có thể sử dụng email đăng ký tài khoản ONBET gửi đến {kycemail}..
Khi cung cấp tài liệun thông qua email, xin vui lòng sử dụng email đăng ký tài khoản ONBET của quý khách, nếu không thời gian xử lý xác minh của quý khách sẽ lâu hơn.
Theo giấy phép chính sách liên quan và tình hình sử dụng tài khoản của quý khách , quý khách sau này có thể vẫn cần cung cấp những tài liệu khác để tiến hành xác minh. ONBET có quyền thực hiện công việc xác minh này để đảm bảo cung cấp một môi trường giải trí an toàn cho từng hội viên.

Tại sao tôi cần tiến hành kiểm tra xác minh?

Vì lý do sau đây quý khách cần hoàn thành kiểm tra xác minh:
Cập nhật thông tin đăng ký riêng biệt trong thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân không đầy đủ hoặc giao dịch với ONBET
Những thông tin cá nhân hay không phù hợp hoặc giao dịch với ONBET
Áp dụng khuyến mãi
Hành vi cá cược cụ thể
Kiểm tra ngẫu nhiên
Ngoài ra,ONBET sẽ sao lưu khi cần thiết đối với bất kỳ hội viên ONBET nào tiến hành xét duyệt

Profile Verification

KYC là gì?

Thấu hiểu khách hàng (KYC) có nghĩa là các hoạt động điều tra tỉ mỉ, ONBET là công ty chính quy, phải hoàn thành trách nhiệm này để cung cấp dịch vụ cho quý khách. Thủ tục KYC được thiết lập để đảm bảo các hội viên tuân thủ các luật lệ và giao dịch hợp pháp?

What is ONBET’s KYC verification process?

ONBET được ủy quyền và giám sát bởi ban quản lý của đảo Man ở Anh, là một phần của các yêu cầu xét duyệt :ONBET cần phải tuân thủ các yêu cầu giấy phép để kiểm tra danh tính của các hội viên.
Để hoàn thành thủ tục xét duyệt cần thiết, chúng tôi sẽ yêu cầu các hội viên cung cấp các giấy tờ xác nhận danh tính hợp lệ nhất định. Thông tin liên quan sẽ gửi thông báo cho quý khách thông qua email đăng ký, cũng thông báo qua hộp thư tài khoản ONBET. Hãy lưu ý quý khách cần dùng fax, scan hoặc chụp ảnh để gửi thông tin giấy tờ cần thiết.
Quý khách cũng có thể chủ động cung cấp tài liệu trước khi được yêu cầu kiểm tra xác minh. Chúng tôi đề nghị quý khách sử dụng công năng tải lên của trang xác minh dữ liệu, sẽ gửi thông tin cho chúng tôi một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nếu không thể sử dụng công năng này, quý khách cũng có thể gửi tập tin qua email đăng ký vào email .

Tại sao tôi cần tiến hành kiểm tra xác minh?

Vì lý do sau đây quý khách cần hoàn thành kiểm tra xác minh:
Cập nhật thông tin đăng ký riêng biệt trong thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân không đầy đủ hoặc giao dịch với ONBET
Những thông tin cá nhân hay không phù hợp hoặc giao dịch với ONBET
Áp dụng khuyến mãi
Hành vi cá cược cụ thể
Kiểm tra ngẫu nhiên
Ngoài ra,ONBET sẽ sao lưu khi cần thiết đối với bất kỳ hội viên ONBET nào tiến hành xét duyệt.

Khi nào tôi có thể biết phải cung cấp các tài liệu xét duyệt?

Quý khách sẽ nhận được thư thông báo từ bộ phận xét duyệt an ninh của chúng tôi, quý khách cần phải cung cấp tài liệu xét duyệt. Bộ phận xét duyệt sẽ gửi thư đến email đăng ký tài khoản ONBET của quý khách, cũng thông báo qua hộp thư tài khoản ONBET
Ngoài ra,ONBET sẽ sao lưu khi cần thiết đối với bất kỳ hội viên ONBET nào tiến hành xét duyệt.

Tôi không nhận được thông báo của bộ phận xét duyệt ONBET, tôi có thể chủ động gửi tài liệu để tiến hành xét duyệt không?

Vâng, tất nhiên, chúng tôi khuyến khích khách hàng đăng ký để có một trải nghiệm tốt hơn trên trang web. quý khách có thể đăng nhập tài khoản ONBET của quý khách, nhấp vào thông tin xác nhận, trực tiếp tải tập tin trên trang này. Nếu quý khách không thể dùng chức năng này, quý khách cũng có thể dùng hộp thư đăng ký để gửi tập tin đến hộp thư .

Tôi cần phải cung cấp tài liệu nào để xác minh?

Nếu ngẫu nhiên bị bắt xác minh, quý khách có thể phải cung cấp các tài liệu rõ ràng, có thể đọc được sau đây cho chúng tôi. Chúng tôi kiến nghị quý khách gửi thông tin xác minh cho chúng tôi trước, để chúng tôi có thể tiến hành giao dịch thuận lợi hơn với quý khách trong tương lai.
CMND/CCCD – loại giấy tờ rõ ràng và đầy đủ với hình ảnh của quý khách và tên của quý khách, ngày sinh và thời hạn của giấy tờ.
Địa chỉ chứng minh – giấy tờ có thể chứng minh địa chỉ hiện tại của quý khách trong vòng 3 tháng. Yêu cầu này chỉ cần cung cấp tài liệu này khi không có thông tin địa chỉ trên giấy tờ chứng minh danh tính hợp lệ của quý khách hoặc khi chúng tôi đặc biệt cần tài liệu này (tùy thuộc vào hoạt động tài khoản của quý khách).
Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài khoản phụ thuộc vào cách quý khách dùng để gửi tiền hoặc rút tiền khi giao dịch với chúng tôi trước đó. Hãy tham khảo tài liệu khác được liệt kê trong mục FAQ tiếp theo để hiểu rõ hơn về những loại và chi tiết tài liệu nào mà quý khách cần cung cấp.
Nguồn tài chính hay chứng minh tài sản- đây là những tài liệu khác mà chúng tôi có thể cần, tùy thuộc vào việc sử dụng tài khoản của quý khách. Tham khảo câu hỏi thường gặp: tài liệu nào có thể được sử dụng như nguồn tài chính hoặc chứng minh tài sản.
Hãy chú ý
Tài liệu bắt buộc rõ ràng có thể đọc được
Tài liệu cần phải rõ ràng và đầy đủ. Không thể cắt, gấp bất kỳ phần nào của giấy tờ.
Tài liệu cần được cấp trong hạn 3 tháng gần đây hiển thị tên của quý khách, địa chỉ cư trú, chi tiết tài khoản, chi tiết giao dịch ONBET và ngày hợp lệ của giấy tờ
Nếu thông tin thiếu hoặc không phù hợp, quý khách cũng có thể cần phải cung cấp các giấy tờ khác, chẳng hạn như giấy khai sinh, visa hay giấy phép nhập cảnh, vân vân
Nếu quý khách có thể mang các tài liệu có ngôn ngữ khác dịch sang tiếng anh, sẽ là sự hỗ trợ to lớn cho chúng tôi
Đối với một tài khoản điện tử không dùng giấy tờ, xin vui lòng chụp ảnh toàn màn hình, trong ảnh phải chứa thông tin tài khoản, thông tin giao dịch và thanh địa chỉ web. Ảnh chụp màn hình điện tử có thể được dùng như chứng minh quyền sở hữu tài khoản hợp lệ, chứng minh nguồn tài chính hoặc tài sản, nhưng không phải là giấy chứng nhận địa chỉ hợp lệ.
Hãy gửi hình ảnh chỉ với định dạng JPG, GIF, PNG hoặc PDF, kích thước lớn nhất mỗi tập tin là 4 MB
Hãy dùng thiết bị có độ phân giải cao nhất để cung cấp hình ảnh
Nếu không có scan, quý khách có thể dùng máy ảnh kỹ thuật số hoặc điện thoại thông minh để chụp ảnh
Sau khi đăng nhập vào tài khoản, hãy trực tiếp tải lên tập tin của quý khách lêm “trang xác minh dữ liệu. Ngoài ra, quý khách cũng có thể sử dụng email đăng ký tài khoản ONBET gửi đến {kycemail}. Khi cung cấp tài liệun thông qua email, xin vui lòng sử dụng email đăng ký tài khoản ONBET của quý khách, nếu không thời gian xử lý xác minh của quý khách sẽ lâu hơn
Theo giấy phép chính sách liên quan và tình hình sử dụng tài khoản của quý khách , quý khách sau này có thể vẫn cần cung cấp những tài liệu khác để tiến hành xác minh. ONBET có quyền thực hiện công việc xác minh này để đảm bảo cung cấp một môi trường giải trí an toàn cho từng hội viên